نویسنده = جواد تقی زاده
تعداد مقالات: 2
1. تخصیص صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی در نظم اساسی ایران

دوره 14، شماره 27، بهار 1394، صفحه 43-62

جواد تقی زاده؛ فاطمه سمیعیان


2. مسأله اساسی‌سازی نظم حقوقی

دوره 6، شماره 11، بهار 1386، صفحه 129-162

جواد تقی زاده