نویسنده = حیدر پیری
تعداد مقالات: 2
1. رهیافت‌های مختلف حقوق و روابط بین‌الملل نسبت به مفهوم منافع ملی

دوره 17، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 161-184

حیدر پیری؛ پریسا دهقانی


2. انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 71-104

حیدر پیری؛ مهدی منتظر؛ اعظم مؤمنی شیویاری