کلیدواژه‌ها = وصیّت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-143

سید محمدصادق طباطبایی؛ فاطمه کریمی