کلیدواژه‌ها = مسئولیت قهری
تعداد مقالات: 2
1. آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان

دوره 18، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 177-198

حجت مبیّن؛ امین امیرحسینی


2. مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 69-85

محسن جعفری بهزادکلائی؛ حمید ابهری