کلیدواژه‌ها = چالش و راهبرد
تعداد مقالات: 1
1. تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی‌های مشروع از منظر ملّی و بین‌المللی

دوره 18، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 107-136

هدیه‌سادات میرترابی؛ سبحان طیبی