کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
تعداد مقالات: 42
1. تروریست‌های جوان یا کودک‌سربازها؟ کودکان داعشی، حقوق بین‌الملل و قربانی شدن*

دوره 19، شماره 44، پاییز 1399، صفحه 345-368

سیّد صادق موسوی نژاد؛ کنارد نیاموتاتا


2. مسئولیت دولت‌ها و شرکت‌های نظامی ـ امنیتی خصوصی (PMSC) برمبنای سند مونترو‬‬‬‬

دوره 19، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 207-235

محمد علی مصطفوی؛ مجتبی انصاریان


4. رویة دیوان اروپایی حقوق بشر درزمینة الغای نابردباری مذهبی

دوره 19، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 129-158

سیاوش صادق پور؛ احسان جاوید


5. بررسی تقدّم مقررات حقوق محیط‌زیست بر حکم تحلیل انفال

دوره 19، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 377-400

محمد مسعودی‫ نیا


7. برابری و عدم تبعیض در نظام حقوق بشر

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 145-169

علی سالاری


8. ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 199-242

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


9. حقوق بشر مهاجران غیرقانونی: چالش‌های موجود

دوره 17، شماره 33، بهار 1397، صفحه 165-177

مریم مهدوی


10. جبران خسارت از متهمان بازداشت‌شده بی‌گناه

دوره 17، شماره 33، بهار 1397، صفحه 55-72

رجب گلدوست جویباری؛ مهران ابراهیمی‌منش


11. حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-105

سیّدیاسر ضیایی


12. بومی ها و جوامع محلی در حقوق بین الملل حفاظت از جانوران وحشی

دوره 14، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 17-64

ژانت الیزابت بلیک؛ فاطمه رضائی پور


13. معیارهای تحدید حقوق و آزادی های بشر

دوره 14، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 171-198

یلدا خسروی


14. حقوق بین الملل و امنیت انسانی در هزارۀ سوم

دوره 13، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 129-158

آرمین طلعت


19. شمشیر کند عدالت در صیانت از میراث فرهنگی

دوره 10، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 129-149

محمدهادی ذاکرحسین


20. صلح و حقوق بشر در برنامه درسی با تأکید بر اسناد بین‌المللی

دوره 10، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 97-126

همایون مافی؛ حسین کاویار