کلیدواژه‌ها = حقوق اساسی
تعداد مقالات: 3
1. تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی‌های مشروع از منظر ملّی و بین‌المللی

دوره 18، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 107-136

هدیه‌سادات میرترابی؛ سبحان طیبی


3. ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 6، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 57-82

جواد تقی‌زاده