کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 2
1. شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات ایران

دوره 15، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 197-215

حامد نجفی؛ مهسا مدنی


2. جستاری بر مبانی نظری تقنین آزمایشی

دوره 10، شماره 19، بهار 1390، صفحه 265-304

وحید آگاه