کلیدواژه‌ها = حقوق میراث فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. بومی ها و جوامع محلی در حقوق بین الملل حفاظت از جانوران وحشی

دوره 14، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 17-64

ژانت الیزابت بلیک؛ فاطمه رضائی پور