کلیدواژه‌ها = مسؤولیت مدنی
تعداد مقالات: 9
2. مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-97

شهرام کریمی تازه کند؛ محمود عرفانی؛ جواد واحدی‌زاده


4. انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 71-104

حیدر پیری؛ مهدی منتظر؛ اعظم مؤمنی شیویاری


5. رجوع سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای مقصر در ورود خسارت به کارگر بیمه شده

دوره 13، شماره 25، بهار 1393، صفحه 128-160

محمود صابر؛ نسرین طباطبایی حصاری


7. حوادث اتمی و اصول مسؤولیت مدنی

دوره 7، شماره 13، بهار 1387، صفحه 121-155

فیض‌الله جعفری


8. نگاهی به راهکارهای قانونی حمایت از عابر پیاده

دوره 6، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 221-235

غلامرضا معینی