کلیدواژه‌ها = حقوق فرانسه
تعداد مقالات: 4
1. مسئولیت مدنی پزشک و پیراپزشک ناشی از عمل دیگری در حقوق ایران و فرانسه

دوره 18، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 351-368

محسن خانی پور؛ زهره رحمانی


2. حق برخورداری از محیط زیست سالم در حقوق فرانسه

دوره 9، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 277-296

علی مشهدی


4. مبارزه کیفری با تقلب مالیاتی در حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 297-309

ژان پرادِل؛ میشل دانتی-ژوان؛ علی خالقی