دادگستری اروپا (یوروجاست‌)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری


عنوان مقاله [English]

The European Union's Judicial Cooperation Unit (Eurojust)

نویسنده [English]

  • Ali Khaleghi
Coninsx, M., "Eurojust and EU judicial cooperation in the fight against terrorism" , in Legal instruments in the fight against international terrorism, A transatlantic dialogue, Edited by C. Fijnaut, J. Wouters and F. Naert, Leiden and Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, p. 181.
 
De Baynast, Olivier, "Eurojust, une derniére chance pour la coopération judiciaire en Europe?", Revuepénitentiaire et de droit pénal, 2002, p. 118.
De Baynast, Olivier, "Eurojust, une avancée décisive", Europe Magazine, 2002, p.90.
Krivel, Elaine, "The evolution of Eurojust", available at: www.iap.nl.com/eurojust.htm.
Mangenot, Michel, "Un organe judiciaire pour l’Union européenne: Eurojust (1999-2004)", Eipascope, 2005, no 1, p. 27. Disponible sur: www.eipa.nl.
Pradel, Jean et Corsten, Geert, Droit pénal européen,Paris,  Dalloz, 2e éd., 2002.
Soulier, G., "Le Traité d Amsterdam et la coopération policiére et judiciaire en matiére pénal", Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1998, p. 237.
Journal official de l’Union européenne, le 06.03.2002.
Journal official de l’union européenne, le 16.12.2004.
www.eurojust.eu.int.
www.europa.eu.int.