آسیب شناسی سیاست های نوین تقنینی مبارزه با قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392

نوع مقاله: علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 در ظاهر بسیاری از کاستی های قوانین قبلی در این حوزه جبران شد اما در مقام عمل و هنگام اجرای مقررات این قانون و آیین نامه های آن، مشکلات مختلفی پیش روی دستگاه‌های دست اندرکار نمایان شد. عدم تقسیم وظایف دستگاه‌ها با توجه به امکانات و توانایی‌های موجود، وجود خلاها و راه‌های گریز مختلتف در قانون، اجازه فروش بخش زیادی از کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی، وجود معافیتهای قانونی با عناوین مختلف و عدم پیش بینی آیین رسیدگی ویژه جرائم مرتبط با قاچاق کالا که ماهیت مخصوص به خود را دارند از جمله نقاط ضعف و آسیب‌های سیاست‌های نوین تقنینی قانونگذار در این قانون هستند و همانطور که در مواضع مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است پس از تصویب این قانون و آیین نامه های آن ، اثرات مورد انتظار که تاثیر محسوسی بر بازارهای داخلی گذاشته و حجم قاچاق را به صورت قابل توجهی کم کند ملموس و مشهود نبوده است، لذا در صورت عدم اصلاح قانون، این کاستی‌ها می‌توانند آسیب‌های جبران ناپذیری را بر اقتصاد و تولید کشور و بازارهای داخلی وارد کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of New Legislative Policies on Combating Smuggling of Goods in the Law on Combating Trafficking in Goods and Currency Approved 2013

نویسندگان [English]

  • Mostafa Hasanrarisi 1
  • Reyhaneh Khalili 2
1 Beheshti University/ faculty of Law
2 faculty of Law/ Beheshti University
چکیده [English]

After enactment of good & currency anti-smuggling law in 2013 many of the shortcomings of previous laws in this area were apparently redressed, but in practice and during the implementation of the provisions of this law and its regulations, various problems faced by operators. Failure to split the functions of the machineries, concerning the existing facilities and capabilities, the existence of gaps and ways of breaking the law, allow the sale of a large part of the discovered smuggled goods in the domestic markets and lack of anticipation of the special procedure for smuggling offenses by their special nature, are some of the weaknesses and damages of the current legislative policy of the legislature in this law And, as it has been criticized in different positions, after the adoption of this law and its regulations, the expected effects that have had a significant impact on domestic markets and significantly reduce the volume of smuggling has not been tangible. which, if not corrected and eliminated, these shortcomings, can cause irreparable damage to the economy and the country's production and domestic markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • goods smuggling
  • Pathology
  • Legislative Policies
  • New Law on Combating Trafficking in Goods and Currency
  • Legal Lacunaeis