اصل مصونیت در برابر خوداتهامی در دادگاه های بین المللی؛ (ICC, ICTY, ICTR)

نوع مقاله: علمی - ترویجی

نویسنده

فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه تهران

چکیده

اصل مصونیت در برابر خوداتهامی، بدین معناست که در فرآیند کیفری، متهم نباید خود را در شرایطی قرار دهد که نتیجه آن، محکومیت خود اوست؛ او نباید در روند منتهی به محکومیت خود، ملزم به مشارکت فعال شود. خودمتهم سازی اغلب با صحبت کردن متهم رخ می دهد؛ سوال آن است که آیا حق سکوت و منع خوداتهامی تاسیس واحدی هستند؟ برخی معتقدند حق سکوت، صرفاً از مظاهر کلامی حمایت می کند در حالیکه منع خوداتهامی، دامنه وسیعتری داشته و از متهم در مقابل دیگر روزنه های ِ«خود، متهم سازنده» از جمله ارائه ادله و مستندات نیز، حمایت می کند. نظر اخیر قابل دفاع تر است.
به برقرار بودن ِاین حق برای متهم، در برخی اسناد بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده است. متن اساسنامه و سایر مقررات دادگاه های بین المللی (شامل دادگاه بین المللی کیفری "ICC"، دیوان بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق "ICTY"و دیوان بین المللی کیفری رواندا "ICTR")، میعادگاه ِتجلی حداکثری حقوق دفاعی متهمان می باشد. حق سکوت و مصونیت در برابر خوداتهامی، در رویه قضایی و مجموعه مقررات این دادگاه ها، جایگاه شایسته ای دارند به نحوی که علاوه بر تاکید بر مستقر بودن این حقوق برای متهمین در نصوص قانونی، دیگر ابعاد و زوایای این حقوق _ از جمله عدم امکان استنباط خلاف از سکوت متهم _ نیز، تعیین و به تصریح بیان شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the privilege against self-incrimination in international courts ( ICC, ICTY, ICTR)

نویسنده [English]

  • alireza gharaghani
graduated from university of tehran faculty of law
چکیده [English]

The privilege against self-incrimination means that in criminal procedure an accused shall not put himself in position that its result is his conviction; he shall not be compelled to contribute actively in proceedings which will lead to his conviction; whether he was ordered by inspectors to declare facts or produce documents.
Self-incrimination often occurs within accused's speaking; the question is that, are the privilege against self-incrimination & right to silence the same or not? There are different ideas but it is defendable to say that; The privilege against self-incrimination has wider spread & in addition to acoustic communications, it covers other types of self-incrimination such as produce documents.
This right has been pointed in several international documents such as; "the universal declaration of human right" & international covenant on civil & political rights" & international convention on the elimination of all forms of racial discrimination".
Statutes & other regulations of international courts (i.e ICC, ICTY,ICTR) has the best standard of accused's defense rights. the privilege against self-incrimination & other aspects of this right (such as adverse inference) expressly has been anticipated in case law & all provisions of this courts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the privilege against self-incrimination
  • right to silence
  • ICC
  • ICTY
  • ICTR