نویسنده = نصرتی صدقیانی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان تحقق جرم علیه اموال مشاع توسط شریک

دوره 15، شماره 29، بهار 1395، صفحه 161-177

محمد باقری کمارعلیا؛ ناصر نصرتی صدقیانی