نویسنده = ضیایی، سید یاسر
تعداد مقالات: 4
1. حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-105

سیّدیاسر ضیایی


2. ساختار و عملکرد دیوان آفریقایی حقوق بشر

دوره 14، شماره 27، بهار 1394، صفحه 155-174

سیّدیاسر ضیایی؛ صادق جعفرزاده درابی


3. مسؤولیت بین‌المللی دولت ناشی از حملات سایبری

دوره 12، شماره 23، بهار 1392، صفحه 87-122

سید یاسر ضیایی؛ مونا خلیل زاده


4. وضعیت سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

دوره 8، شماره 15، بهار 1388، صفحه 263-291

سیّدیاسر ضیایی؛ سید هادی پژومان