نویسنده = جعفرزاده درابی، صادق
1. ساختار و عملکرد دیوان آفریقایی حقوق بشر

دوره 14، شماره 27، بهار 1394، صفحه 155-174

سیّدیاسر ضیایی؛ صادق جعفرزاده درابی