نویسنده = رمضانی، صالحه
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از سپر انسانی به مثابه جنایت جنگی

دوره 13، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 5-40

همایون حبیبی؛ صالحه رمضانی