نویسنده = خالوندی، حُسنی
تعداد مقالات: 2
1. انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار در پرتو حقوق بین‌الملل فضایی

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 33-53

حسنا خالوندی؛ سید هادی محمودی


2. دولت پرتاب کنندۀ اشیای فضایی و تأثیر پروژۀ «سیلانچ» (Sea Launch) بر تحول مفهوم آن

دوره 13، شماره 25، بهار 1393، صفحه 99-127

حُسنی خالوندی؛ سیّدهادی محمودی