نویسنده = صابر، محمود
تعداد مقالات: 1
1. رجوع سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای مقصر در ورود خسارت به کارگر بیمه شده

دوره 13، شماره 25، بهار 1393، صفحه 128-160

محمود صابر؛ نسرین طباطبایی حصاری