نویسنده = طباطبایی حصاری، نسرین
تعداد مقالات: 3
1. رجوع سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای مقصر در ورود خسارت به کارگر بیمه شده

دوره 13، شماره 25، بهار 1393، صفحه 128-160

محمود صابر؛ نسرین طباطبایی حصاری


2. تحلیل حقوقی حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی

دوره 9، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 67-98

نسرین طباطبایی حصاری


3. نقدی بر قانون جدید بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1387

دوره 9، شماره 17، بهار 1389، صفحه 543-566

نسرین طباطبایی حصاری