نویسنده = رحمانی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. مسؤولیت حقوقی دولت در بلایای طبیعی

دوره 13، شماره 25، بهار 1393، صفحه 161-217

زهره رحمانی