نویسنده = مدنی، مهسا
تعداد مقالات: 3
2. شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات ایران

دوره 15، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 197-215

حامد نجفی؛ مهسا مدنی