نویسنده = سیفی، سید جمال
1. داوری و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 6-19

سید جمال سیفی