نویسنده = ساعد، نادر
تعداد مقالات: 11
1. جنبه‏ های حقوقی برنامه عمل مشترک ژنو میان ایران و گروه 1+5

دوره 12، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 20-38

نادر ساعد


3. قطعنامه 1835 شورای امنیت: زمینه و دورنما در برداشتی حقوقی

دوره 7، شماره 13، بهار 1387، صفحه 49-74

نادر ساعد