نویسنده = شفیعی سردشت، جعفر
تعداد مقالات: 2
1. در جست‌وجوی دولت مدرن در ایران: سرنوشت لویاتان ایرانی

دوره 12، شماره 23، بهار 1392، صفحه 41-86

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ جعفر شفیعی سردشت


2. آئین دادرسی مالیاتی در ایران (ساختار، اصول راهبردی، مشکلات و موانع)

دوره 5، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 255-273

علی تازیکی‌نژاد؛ جعفر شفیعی سردشت