نویسنده = نهرینی، فریدون
تعداد مقالات: 1
1. اثر اعاده دادرسی بر اجرای حکم قطعی دادگاه

دوره 12، شماره 23، بهار 1392، صفحه 6-40

فریدون نهرینی