نویسنده = ابراهیمی لویه، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ماهیت قتل‌های ناموسی و رویکرد نظام حقوق بشر نسبت به آن

دوره 12، شماره 23، بهار 1392، صفحه 138-156

سهیلا ابراهیمی لویه