نویسنده = ساعدی عراقی، ستاره
1. آنچه از نظام آموزشی حقوق در انگلستان آموختم

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1392، صفحه 215-233

ضحی عبدالعلی‌زاده؛ ستاره ساعدی عراقی