نویسنده = رحمتی‌فر، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. الکترونیک شدن دستگاه قضایی در پرتو مؤلفه‌های حکمرانی خوب

دوره 11، شماره 22، پاییز 1391، صفحه 53-70

سمانه رحمتی‌فر