نویسنده = ملکشاهی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل زبان علم حقوق ایران در پرتو زبان‌های علمی مدرن

دوره 11، شماره 21، بهار 1391، صفحه 35-56

حسین سیمایی صراف؛ حامد ملکشاهی