نویسنده = میرسعیدی، سیدمنصور
تعداد مقالات: 1
1. «داراشدن من غیرحق» در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی

دوره 11، شماره 21، بهار 1391، صفحه 57-80

سیدمنصور میرسعیدی؛ حجّت نجارزاده اهری