نویسنده = محمدی، قاسم
تعداد مقالات: 4
1. معاونت در جرایم غیرعمدی

دوره 10، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 45-57

قاسم محمدی؛ احسان عباس‌زاده امیرآبادی


4. دادرسی‌ دعاوی‌ مطبوعاتی‌ در حقوق انگلستان

دوره 1، شماره 1، بهار 1381، صفحه 183-204

قاسم محمدی