نویسنده = عباس‌زاده امیرآبادی، احسان
تعداد مقالات: 1
1. معاونت در جرایم غیرعمدی

دوره 10، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 45-57

قاسم محمدی؛ احسان عباس‌زاده امیرآبادی