نویسنده = علیزاده مهدی‌پستی، رامین
تعداد مقالات: 1
1. ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از قانون تجارت تا قانون مجازات اسلامی

دوره 10، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 23-44

محمدعلی جاهد؛ رامین علیزاده مهدی‌پستی