نویسنده = حسین‌زاده، جواد
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم و ماهیت قراردادهای آتی

دوره 10، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 77-95

جواد حسین‌زاده