نویسنده = حسینی اکبرنژاد، هاله
تعداد مقالات: 3
1. ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 199-242

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


2. حقوق بین‌الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض؟

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-128

حوریه حسینی اکبرنژاد؛ هاله حسینی اکبرنژاد


3. برخی تحولات راهبردی استرداد اموال فرهنگی در نظام بین‌المللی معاصر

دوره 10، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 183-196

هاله حسینی اکبرنژاد