نویسنده = بلخی، سارا
1. تحولات جدید اعاده اموال فرهنگی با نگاهی به بازگرداندن اموال فرهنگی به بومی‌ها

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 197-212

علیرضا آرش‌پور؛ سارا بلخی