نویسنده = حسینی اکبرنژاد، حوریه
تعداد مقالات: 5
1. ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 199-242

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


2. حقوق بین‌الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض؟

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-128

حوریه حسینی اکبرنژاد؛ هاله حسینی اکبرنژاد


3. تکامل مفهوم «کارکردی» اموال فرهنگی در پرتو انسانی‌تر شدن حقوق بین‌الملل

دوره 10، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 247-260

حوریه حسینی اکبرنژاد


4. پایش حمل و نقل شهری و کاهش آلودگی هوا: مطلوب زیست‌محیطی کلان‌شهرها

دوره 9، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 103-138

حوریه حسینی اکبرنژاد