نویسنده = اکبری، سارا
تعداد مقالات: 1
1. حق بر نام تاریخی خلیج فارس در آیینه حقوق بین‌الملل

دوره 10، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 281-301

سارا اکبری