نویسنده = شهبازی، آرامش
1. تأملی در حل‌وفصل اختلافات راجع به اموال فرهنگی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 303-313

آرامش شهبازی