نویسنده = کاشانی، جواد
تعداد مقالات: 2
1. داوری‌های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی

دوره 10، شماره 19، بهار 1390، صفحه 11-42

جواد کاشانی؛ مهدی شیخیانی


2. کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و منابع طبیعی مشترک

دوره 8، شماره 16، پاییز 1388، صفحه 225-249

جواد کاشانی