نویسنده = سیمایی صرّاف، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم طلاق و موجبات آن در حقوق ایران و انگلیس

دوره 10، شماره 19، بهار 1390، صفحه 43-57

حسین سیمایی صرّاف؛ مریم فخاریان