نویسنده = زاهدی، مهدی
1. حمایت از طب سنتی با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1390، صفحه 87-109

مهدی زاهدی؛ سمیرا غلام‌دخت