نویسنده = سلطانی، سیدناصر
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم نمایندگی در مجلس اول

دوره 10، شماره 19، بهار 1390، صفحه 137-175

سیدناصر سلطانی