نویسنده = ویژه، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی بر تضمین اصل شفافیت قوانین

دوره 10، شماره 19، بهار 1390، صفحه 181-204

محمدرضا ویژه


2. نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسلامی و حقوق غرب

دوره 8، شماره 15، بهار 1388، صفحه 205-227

محمدرضا ویژه