نویسنده = اماموردی، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه تشبیه در تدوین قوانین

دوره 10، شماره 19، بهار 1390، صفحه 243-263

محمدحسن اماموردی