نویسنده = احمدی موسوی، سیدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر گستره محکومیتهای مؤثر کیفری و نوع تأثیر آنها

دوره 9، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 11-28

سیدمهدی احمدی موسوی