نویسنده = کاظمی‌سرکانه، سیدسجاد
تعداد مقالات: 1
1. حقوق دفاعی متهم در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

دوره 9، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 29-42

احمد خسروی؛ سیدسجاد کاظمی‌سرکانه؛ مجتبی ‌نقدی‌نژاد