نویسنده = بخشی گنجه، مجید
1. مقابله با آلودگی‌های ناشی از امواج الکترومغناطیسی در کلان‌شهرها

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1389، صفحه 157-174

مجید بخشی گنجه